Nieuws - meest recent

De bib sluit haar deuren van maandag 25 juli tot en met zaterdag 30 juli. Op maandag 1 augustus zijn we terug open. Je kunt je boeken altijd online verlengen op www.lendelede.be/bibliotheek of je boeken terug bezorgen via de inleverschuif. Fijne vakantie!

Ze voorspellen deze week enkele zeer warme dagen. Hete zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken gevolgen hebben op onze gezondheid. Een aantal algemene maatregelen kunnen de risico’s gelukkig beperken. l

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lageenergiewoning* of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaatbouwers een rondleiding geven om je bouwen woonervaringen met hen te delen? Dan vragen we graag jouw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur.

In september lanceert het project Vroegtijdige Zorgplanning in West-Vlaanderen de website www.VZPwvl.be. Op de website kan je terecht met vragen over het thema, je kan er activiteiten, voordrachten en vormingen in verband met het thema terugvinden in een agenda, een spreker zoeken, grasduinen in literatuur en wetenschappelijke artikels, …

Als Gezonde Gemeente Lendelede lieten we 31 mei, Werelddag zonder Tabak, niet ongemerkt voorbijgaan. We besteden extra aandacht aan de gevolgen van roken en plaatsten rookstop in de kijker.

In West-Vlaanderen hebben de vier hulpverleningszones Fluvia, Midwest, Westhoek en Zone 1 nood aan 259 nieuwe brandweermannen /-vrouwen. Kom langs op één van de infomomenten: elke vrijdag om 19 uur in de brandweerpost van Lendelede (Winkelsestraat 15)

Maar om brandweerman te worden, doorloop je eerst een heel parcours. 

In de Heulsestraat (naast huisnummer 124) zal een appartementsgebouw worden opgetrokken.  Om dit te realiseren moet de aannemer gebruik maken van een torenkraan die deels op het fietspad en deels op de rijbaan geplaatst wordt.
De kraan wordt opgebouwd op 08.08.2016 en er wordt voorzien dat ze weer wordt afgebroken en verwijderd op 10.11.2016.

In 2008 werd door het gewestelijk Agentschap Onroerend Erfgoed een inventaris opgemaakt van architecturaal en/of historisch interessante gebouwen op Vlaams grondgebied.
Ook voor Lendelede resulteerde dit uiteindelijk in een grondig gedetailleerd werk, de zgn. ‘Inventaris van Onroerend Erfgoed’.

In deze inventaris bevinden zich waardevolle gebouwen die zich van andere onderscheiden omwille van de stijl, historiek, uitzicht, bouwmethodiek, … maar werden er ook panden opgenomen waarvan de inventariswaarde in vraag kan gesteld worden.

Vanaf 8/07/2016 wordt het vertrouwelijk papier uitsluitend ingezameld op het recyclagepark te Oostrozebeke (Ballingstraat 1).

Europa’s ministers van Milieu en de Commissie-Juncker zijn momenteel aan het bespreken of ze de Europese natuurwetten (de EU Vogel- en Habitatrichtlijnen) die al sinds meer dan 25 jaar ons natuurlijk erfgoed beschermen, moeten veranderen. Het is tijd om onze stem te laten horen.