Nieuws - meest recent

In bijlage vindt u het persbericht met de resultaten van de algemene verkeerscontrole van 25 mei 2016 op de Rijksweg in Lendelede.

20160526_verkeerscontrole_bromfiets.pdf

Bent u een private verhuurder in Zuid-West-Vlaanderen? Zit u met vragen rond het huurcontract of de waarborgstelling? Of wenst u liever advies over de meerwaarde van renovatie-ingrepen in uw huurwoning of de lopende premies?

Dan bent u van harte welkom op een info-avond van intercommunale Leiedal en de Eigenaarsbond vzw op 14 juni in de kantoren van Leiedal. Tijdens deze avond gaan we dieper in op de juridische, technische en energetische aspecten zodat u zorgeloos kan verhuren.

Passeer op 17 juni langs het Dorpsplein en laat uw bandenspanning controleren.

In opdracht van Aquafin zullen de komende maanden door de firma Cnockaert Construct ingrijpende werken worden uitgevoerd aan het rioleringsstelsel van Lendelede. Met de nodige verkeershinder tot gevolg. Klik door voor een overzicht.

Door de grote toestroom van premie aanvragen kan de wachttijd oplopen tot 6 maanden.

Het premieboekje van de gemeente Lendelede voor 2016 is beschikbaar.

Die campagne dient om alle gebruikers – particulier en professioneel – van percelen naast een waterloop te informeren en te sensibiliseren. De provincie wil mensen informatie geven over de vaak ingewikkelde regels die daarmee gepaard gaan. Ze wil hen ook sensibiliseren om met allerhande activiteiten voldoende afstand te bewaren tot de waterlopen.

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met investeerders. Via zo’n convenant krijgen investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen.

Zoals iedereen al weet is men op de hoek van de Sint-Jozefs- en de Rozebeeksestraat bezig met de bouw van een appartement.  De voorbije maanden werden de voorbereidingen uitgevoerd en vanaf volgende week begint het echte werk, nl. de bovenbouw.
Daarvoor zal op de hoek van de Rozebeeksestraat aan de kant van de werf een torenkraan worden geplaatst, waardoor er tijdelijk hinder zal zijn voor al het doorgaand verkeer in het straatgedeelte tussen de Sint-Jozefsstraat / Ingelmunstersestraat.