E-loket

Bevolking 

Nieuw - Vanaf nu kan je onderstaande bevolkingsattesten volledig online aanvragen. Je ontvangt het gevraagde attest uiterlijk 2 werkdagen na aanvraag in je mailbox!

- Attest van leven > Online aanvraag Meer info  
- Attest van gezinssamenstelling > Online aanvraag Meer info  
- Uittreksel uit de registers > Online aanvraag Meer info  
- Attest van hoofdverblijfplaats > Online aanvraag Meer info  
- Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek > Online aanvraag Meer info  
- Attest van Belgische nationaliteit Online aanvraag Meer info  
- Attest van verblijf en Belgische nationaliteit Online aanvraag Meer info  
- Attest van wettelijke samenwoning Online aanvraag Meer info  

- Uittreksel strafregister

> Online aanvraag

Meer info

 


Burgerzaken - toegang tot je persoonlijk dossier

Directe toegang tot je persoonlijk dossier kan ook via de website. Je moet echter wel over een elektronische identiteitskaart en kaartlezer beschikken. Plaats je kaart in de kaartlezer en klik daarna op volgende link: https://mijndossier.rrn.fgov.be.

Daar kan je :
- je gegevens in het Rijksregister raadplegen
- fouten in jouw dossier rapporteren
- jouw contactgegevens doorgeven zodat overheidsinstanties sneller en directer kunnen communiceren
- zien wie je gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden
- een adreswijziging doorgeven
- een 10-tal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen met dezelfde juridische waarde als het uittreksel dat gewettigd is door het gemeentebestuur


Formulieren lokale politie Lendelede

- Aanvraag parkeerverbodsborden

Formulier     

- Aanvraag plaatsen container op openbaar domein

Formulier     

- Online afspraak PZ Vlas - Kortrijk

Afspraak maken  Meer info  

Formulieren milieudienst

- Algemene milieuklachten Registratieformulier (pdf) Meer info  
- Geurhinder Registratieformulier (pdf) Meer info  

Formulieren cultuurdienst

- Reserveren culturele infrastructuur Online aanvraag Meer info  
       
- Evenement kenbaar maken op de
gemeentelijke infoborden
> Aanvraagformulier downloaden (pdf) Meer info  

Formulieren technische dienst

- Lenen feestmateriaal > Aanvraagformulier downloaden (pdf) Meer info