E-loket

Bevolking 

- Bewijs van leven Aanvraagformulier Meer info
- Bewijs van samenstelling gezin Aanvraagformulier Meer info
- Uittreksel bevolkingsregister Aanvraagformulier Meer info
- Bewijs van woonst Aanvraagformulier Meer info
- Bewijs van woonst met historiek Aanvraagformulier Meer info
- Bewijs van nationaliteit Aanvraagformulier Meer info


Burgerzaken - toegang tot je persoonlijk dossier

Directe toegang tot je persoonlijk dossier kan ook via de website. Je moet echter wel over een elektronische identiteitskaart en kaartlezer beschikken. Plaats je kaart in de kaartlezer en klik daarna op volgende link: https://mijndossier.rrn.fgov.be.

Daar kan je :
- je gegevens in het Rijksregister raadplegen
- zien wie uw gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije zes maanden
- een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen
- een adreswijziging doorgeven


Formulieren lokale politie Lendelede

- Uittreksel uit het strafregister

Formulier  Meer info

- Aanvraag parkeerverbodsborden

Formulier   

- Aanvraag plaatsen container op openbaar domein

Formulier   

- Online afspraak PZ Vlas - Kortrijk

Afspraak maken  Meer info

Formulieren milieudienst

- Algemene milieuklachten Registratieformulier (pdf) Meer info
- Geurhinder Registratieformulier (pdf) Meer info

Formulieren cultuurdienst

- Reserveren culturele infrastructuur Online formulier Meer info
  > Reservatieformulier downloaden (pdf)  
- Huren materiaal culturele infrastructuur > Online formulier  
- Evenement kenbaar maken op de
gemeentelijke infoborden
> Aanvraagformulier downloaden (pdf) Meer info

Formulieren technische dienst

- Lenen feestmateriaal > Aanvraagformulier downloaden (pdf) Meer info