Afschakelplan

Stroomtekort, afschakelplan, stroomonderbrekingen, … momenteel een hot item in de media. Met deze pagina trachten wij alles te centraliseren en u als burger te informeren.

Voor alle duidelijkheid: de gemeente Lendelede is niet opgenomen in het afschakelplan. Dit wil zeggen dat Lendelede, indien er een stroomtekort is, NIET zal afgeschakeld worden. Op deze website kan u nagaan welke delen van het land wel zullen afgeschakeld worden. 

Vanuit de federale overheid vraagt men aan alle steden en gemeenten om te communiceren rond een mogelijk stroomtekort. Het is zeer belangrijk dat iedereen solidair is en een inspanning doet om het energieverbruik te doen dalen. Enerzijds kan dit er voor zorgen dat het afschakelplan niet in werking moet treden. Anderzijds is energie besparen altijd een goede zaak want u zal dit voelen op uw energiefactuur.

Op de website van de campagne ‘OFF en we blijven ON’ kan u heel wat tips terugvinden om uw energieverbruik te doen dalen. Belangrijk hierbij is dat u vooral tracht energie te besparen tijdens het piekmoment tussen 17u00 en 20u00.

Een aantal tips voor thuis:

 • Doof de lichten wanneer u een kamer of gang verlaat
 • Zorg voor een optimale isolatie van uw huis! 
 • Draag een pull in plaats van de thermostaat te verhogen.
 • Wees spaarzaam met warm water van uw boiler (neem een douche in plaats van een bad, doe de vaat niet onder stromend water, …).
 • Stel indien mogelijk het gebruik van de wasmachine, de droogkast en de vaatwasmachine uit tot na 20.00 uur of tot in de daluren (vaak tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens).
 • Was op lagere temperaturen, bijvoorbeeld op 30°C.
 • Dek uw kookpotten altijd af; zo bespaart u 30 % energie!
 • Zet elektrische toestellen volledig uit (computers, televisie, decoder, dvd-speler, hifi) en laat ze niet in sluimerstand staan.
 • Trek de oplader van een gsm of van een laptop uit het stopcontact als de gsm of laptop niet wordt opgeladen.

Hier kan u heel wat meer tips terugvinden voor thuis en hier tips voor bedrijven of op het werk.

Ook het gemeentebestuur van Lendelede doet inspanningen om solidair te zijn. Eerder is er beslist om de openbare verlichting te doven gedurende een aantal uren per nacht (4 dagen in een week). Er zal minder kerstverlichting aanwezig zijn in de straat en in alle gemeentelijke gebouwen zullen er sensibiliserende posters uithangen om het personeel en de bezoekers aan te zetten om energiezuinig te zijn. U kan dit ook doen!

Met deze leuke posters kan u uw gezinsleden, buren en familieleden aanzetten om de tips toe te passen of toon aan uw buren dat u solidair bent en hang deze poster aan uw raam.

Handig om te weten:

 • Op deze website van FOD Economie kan u allerhande informatie terugvinden over het afschakelplan.
 • De website van de federale campagne “OFF en we blijven ON"
 • Website van Elia met een stroomindicator.

Wil u de stroomindicator steeds op zak? Dan kan dat met de “Elia 4cast” mobiele applicatie. Zo kan u op elk moment van de dag nagaan wat de vooruitzichten zijn voor de komende 7 dagen. U kan de mobiele applicatie GRATIS downloaden in de App-store, Google-Play en Windows Store.

MEDEDELING van de BRANDWEER:
Hulpverleningszone Fluvia wil de burgers met enkele tips helpen om de afschakeling te overbruggen. De steden en gemeenten bereiden een mogelijkse afschakeling voor maar niet alle problemen kunnen door hen opgevangen worden. Daarom wordt van iedere burger verwacht dat hij/zij zelf enkele maatregelen neemt om de zelfredzaamheid en de onmiddellijke behoefte aan hulp te beperken en zo nodig zelf hulp te kunnen bieden waar nodig. Deze flyer kan u alvast op weg helpen.

MEDEDELING van de WATERGROEP:
Als de elektriciteit zal afgeschakeld worden bestaat de kans dat er een lagere druk ontstaat op de waterleiding waardoor de waterbevoording niet optimaal zal verlopen. Dit kan ook het geval zijn in de gemeente Lendelede indien het drinkwater wordt aangevoerd vanuit een regio die wel wordt afgeschakeld. Door de lagere druk kan het water troebel worden en verkleuren. Dit houdt geen risico in voor de gezondheid. De Watergroep zal er uiteraard alles aan doen om dit te vermijden en zal er voor zorgen dat de watertorens en reservoirs voldoende gevuld zijn.