Concessies

Als je een overledene laat begraven in een concessie betekent dit dat het graf tijdens een vooraf bepaalde termijn zal blijven bestaan.

In Lendelede kan je een concessie van 30 jaar aanvragen. Eenzelfde concessie kan gebruikt worden voor de aanvrager, zijn/haar echtgenoot, zijn/haar bloed- of aanverwanten. Daarnaast voor iedereen die aangewezen is door de concessiehouder en hun wil kenbaar maakte bij de gemeentelijke overheid.

Als iemand overlijdt terwijl hij/zij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.

Na het verstrijken van de gevraagde termijn kan de concessie verlengd worden. Als je niet voor een concessie kiest, moet je ermee rekening houden dat het graf voor 10 jaar blijft bestaan en dat verwanten die later overlijden er niet kunnen bijgezet worden.

De keuze op het ogenblik van een overlijden is vrij belangrijk, omdat een latere overbrenging van het stoffelijk overschot naar een ander type graf of nis heel duur is.

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van:

  • de personen die overleden zijn binnen de gemeente of er dood zijn aangetroffen
  • de personen die elders overleden zijn, maar in Lendelede zijn ingeschreven in het bevolking- of vreemdelingenregister
  • de personen voor wie een grafconcessie aangevraagd werd volgens de normen van het reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
  • de personen opgenomen in een instelling buiten de gemeente, die voor hun opneming hun gewone verblijfplaats in Lendelede hadden
  • de personen die bij een bloedverwant of kennis buiten de gemeente zijn gaan wonen en die voor bedoelde inwoning hun gewone verblijfplaats in Lendelede hadden
  • een alleenstaande zoon of dochter waarvan de ouders wel ingeschreven zijn in het bevolking- of vreemdelingenregister van Lendelede
  • de EU-ambtenaren, gezien hun persoonlijk statuut, die een bewijs kunnen voorleggen van verblijf op het grondgebied van de gemeente, alsook hun echtgenoten en verwanten die ten laste zijn
  • de stoffelijke resten van een lichaam afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde universiteit
Kosten

Tarieven begraafplaats: zie retributie begraafplaatsen