Coronavirus: overzicht relevante bepalingen lokale economie

update 79 - Code geel en nieuw KB

Code Geel. Het is zover.  We kraaiden in het najaar al eens te vroeg victorie, maar nu lijken we toch weer een nieuw kantelmoment bereikt te hebben. 

Naar aanleiding van het Overlegcomité van vrijdag 4 maart en het nieuwe Koninklijk Besluit van zaterdag 5 maart, zetten we hieronder alle beschikbare info op een rijtje.

Relevante documenten


Nog geen nieuwe versie beschikbaar

  • FAQ (Nationaal Crisiscentrum, 19 februari 2022)
  • FAQ Evenementen (Departement Cultuur, Jeugd en Media, i.s.m. Cultuurloket, 4 maart 2022)

Voornaamste wijzigingen


Vanaf vandaag, maandag 7 maart 2022, bijna 2 jaar na de start van de eerste lockdown, schakelen we over naar code geel van de coronabarometer. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de coronamaatregelen. 

Daarnaast besliste het overlegcomité ook dat de epidemische noodsituatie wellicht nog deze week wordt opgeheven. Dat betekent ook het einde van de zogenaamde federale fase van het nationaal noodplan dat op 13 maart 2020 werd afgekondigd.  Het Koninklijk Besluit van 5 maart zal daarmee minstens voorlopig het laatste KB COVID-19 zijn. Eventuele nieuwe maatregelen zullen dan genomen worden door de bevoegde regeringen, volgens de klassieke besluitvorming.

Algemeen

  • Mondmasker:

    • De mondmaskerplicht blijft enkel behouden in zorginstellingen en op het openbaar vervoer, telkens vanaf 12 jaar.
    • Het blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte of op plaatsen waar de 1,5m niet kan gewaarborgd worden.
  • Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) vervalt helemaal.
  • Telewerk: de verplichting valt weg, de werkgevers wordt gevraagd om een structureel regime voor telewerk uit te werken.

Handel, horeca, ambulante handel

Alle beperkingen vervallen (cf. de opheffing van hoofdstukken 3 en 4 in het KB).

Voor de horeca geldt één uitzondering: de CO2-meter en het bijhorend actieplan voor luchtzuivering blijft verplicht.

Evenementen

Alle beperkingen vervallen (cf. de opheffing van hoofdstuk 5 in het KB), met uitzondering van de CO2-meter en het bijhorend actieplan voor luchtzuivering voor indoor publieksevenementen.

Steunmaatregelen


Zie de overzichten van de Vlaamse (laatste wijziging 2 maart) en de federale (laatste wijziging 11 februari) steunmaatregelen. (VLAIO)