Crematie

Als een persoon sterft kan die zelf gekozen hebben voor crematie d.m.v. een laatste wilsbeschikking of kan bij ontstentenis ervan de familie ook opteren voor lijkverbranding of crematie.

Voorwaarden

De as kan uitgestrooid worden:

  • op de strooiweide van de begraafplaats
  • op de strooiweide van het crematorium
  • in de Belgische territoriale zee
  • op een andere plaats (mits laatste wilsbeschikking en toestemming eigenaar)
Kosten

In Lendelede is de asverstrooiing kosteloos. Op de strooiweide is een herdenkingszuil voorzien waaraan naamplaatjes kunnen worden bevestigd. Een naamplaatje kan aangevraagd worden bij de technische dienst - dhr. Nico Wastyn. Kostprijs: 75 €. Het graveren gebeurt door de gemeente en is in de prijs inbegrepen.

De as kan ook geplaatst worden in een columbarium of in een urnenveld.

Kosten

naamplaatje op herdenkingszuil strooiweide: 75 €

Wat moet je meenemen?
  • laatste wilsbeschikking van de overledene
  • overlijdensakte
  • aanvraag tot crematie