Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

 

Gemeenteraad 2023      

Zitting  van 26 januari 2023

Agenda
Gepubliceerd op 18.01.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 01.02.2023

Notulen
Gepubliceerd op 22.02.2023

Zitting van 16 februari 2023 Agenda
Gepubliceerd op 08.02.2023

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 22.02.2023

Notulen
Gepubliceerd op 29.03.2023
Zitting van 23 maart 2023 Agenda
Gepubliceerd op 15.03.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.03.2023
Notulen
Gepubliceerd op 04.05.2023
Zitting van 27 april 2023 Agenda
Gepubliceerd op 19.04.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.05.2023
Notulen
Gepubliceerd op 01.06.2023

Zitting van 25 mei 2023

Agenda
Gepubliceerd op 17.05.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 01.06.2023

Notulen
Gepubliceerd op 27.06.2023

Zitting van 22 juni 2023 Agenda
Gepubliceerd op 14.06.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 27.06.2023
Notulen
Gepubliceerd op 4.10.2023
Zitting van 28 september 2023 Agenda
Gepubliceerd op 20.09.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 4.10.2023
Notulen
Gepubliceerd op 26.10.2023
Zitting van 18 oktober 2023 Agenda
Gepubliceerd op 09.10.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 26.10.2023
Notulen
Gepubliceerd op 31.10.2023
Zitting van 26 oktober 2023 Agenda
Gepubliceerd op 17.10.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 31.10.2023
 
Zitting van 23 november 2023 Agenda
Gepubliceerd op 15.11.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.11.2023

 

Zitting van 14 december 2023

Agenda
volgt

   
Zitting van 25 januari 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 22 februari 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 21 maart 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 25 april 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 23 mei 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 20 juni 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 26 september 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 24 oktober 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 21 november 2024 Agenda
volgt
   
Zitting van 5 december 2024 Agenda
volgt