Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

 

Gemeenteraad 2019      
Vrijdag 4 januari 2019
(installatievergadering)
Agenda
Gepubliceerd op 20.12.2018
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 15.01.2019
Verslag
Gepubliceerd op 19.02.2019
Donderdag 14 februari 2019 Agenda
Gepubliceerd op 07.02.2019
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 20.02.2019

 Verslag
Gepubliceerd op 25.03.2019

Donderdag 14 maart 2019  Agenda
gepubliceerd op 07.03.2019
 Besluitenlijst
Gepubliceerd op 21.03.2019

 Verslag
Gepubliceerd op 06.05.2019

Donderdag 25 april 2019 Agenda
Gepubliceerd op 17.04.2019
 Besluitenlijst
Gepubliceerd op 30.04.2019
Verslag
Gepubliceerd op 04.06.2019
Donderdag 23 mei 2019 Agenda
Gepubliceerd op 16.05.2019
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 28.05.2019
Verslag
Gepubliceerd op 09.07.2019
Donderdag 27 juni 2019

Agenda
Agenda bijk.punt
Gepubliceerd op 20.06.2019

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 02.07.2019

Verslag
Gepubliceerd op 03.10.2019

Donderdag 26 september 2019

Agenda
Gepubliceerd op 19.09.2019

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 03.10.2019

Verslag
Gepubliceerd op 29.10.2019

Donderdag 24 oktober 2019

Agenda
Gepubliceerd op 23.10.2019

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.10.2019
 
Donderdag 21 november 2019

Agenda
Gepubliceerd op 14.11.2019

   
Donderdag 19 december 2019