Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

 

Gemeenteraad 2021      
Donderdag 28 januari 2021 Agenda
Gepubliceerd op 20.01.2021
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.02.2021

Notulen
Gepubliceerd op 04.03.2021 

Donderdag 25 februari 2021 Agenda
Gepubliceerd op 17.02.2021
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.03.2021
Notulen 
Gepubliceerd op 01.04.2021
Dagorde 25 maart 2021

Agenda
Gepubliceerd op 17.03.2021
Agenda bijk. punt
Gepubliceerd op 24.03.2021

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 01.04.2021

Notulen
Gepubliceerd op 29.04.2021

Dagorde 22 april 2021 Agenda
Gepubliceerd op 14.04.2021
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.04.2021
 
Dagorde 27 mei 2021 Agenda
Gepubliceerd op 12.05.2021