Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

 

Gemeenteraad 2020      
Donderdag 23 januari 2020
 
Agenda
Gepubliceerd op 16.01.2020
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 28.01.2020 
Verslag
Gepubliceerd op 25.02.2020
Donderdag  20 februari 2020 Agenda
Gepubliceerd op 13.02.2020
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 25.02.2020

Verslag
Gepubliceerd op 12.05.2020

Donderdag 26 maart 2020 Geannuleerd wegens coronacrisis / /
Donderdag 30 april 2020 Agenda
Gepubliceerd op 23.04.2020
Agenda bijk. punt
Gepubliceerd op 27.04.2020
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 12.05.2020

Verslag 
Gepubliceerd op 05.06.2020

Donderdag 28 mei 2020

Agenda
Gepubliceerd op  20.05.2020

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 05.06.2020
Verslag
Gepubliceerd op 07.07.2020
Donderdag 25 juni 2020 Agenda
Gepubliceerd op 18.06.2020
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 06.07.2020
Verslag
Gepubliceerd op 01.10.2020
Donderdag 24 september 2020

Agenda
Gepubliceerd op 17.09.2020

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 01.10.2020
Verslag
Gepubliceerd op 04.11.2020
Donderdag 22 oktober 2020

Agenda
Gepubliceerd op 15.10.2020

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.11.2020
Verslag
Gepubliceerd op 26.11.2020
Donderdag 19 november 2020 Agenda
Gepubliceerd op 11.11.2020
Agenda bijk. punten
Gepubliceerd op 17.11.2020
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 26.11.2020
 
Donderdag 17 december 2020