Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

 

Gemeenteraad 2022      

Zitting 27 januari 2022

Agenda
Gepubliceerd op 19.01.2022
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 03.02.2022

Notulen
Gepubliceerd op 03.03.2022 

Zitting 24 februari 2022 Agenda
Gepubliceerd op 16.02.2022
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 03.03.2022
Notulen
Gepubliceerd op 31.03.2022
Zitting van 24 maart 2022 Agenda
Gepubliceerd op 16.03.2022
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 31.03.2022
Notulen
Gepubliceerd op 28.04.2022
Zitting van 21 april 2022 Agenda
Gepubliceerd op  13.04.2022
Besluitenlijst 
Gepubliceerd op 28.04.2022
Notulen
Gepubliceerd op 25.05.2022
Zitting van 19 mei 2022 Agenda
Gepubliceerd op 11.05.2022
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 25.05.2022
Notulen
Gepubliceerd op 30.06.2022
Zitting van 23 juni 2022

Agenda
Gepubliceerd op 15.06.2022

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 30.06.2022
Notulen
Gepubliceerd op
Zitting van 22 september 2022 Agenda
Gepubliceerd op 14.09.2022
Besluitenlijst
Gepubliceerd op