Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

 

Gemeenteraad 2023      

Zitting  van 26 januari 2023

Agenda
Gepubliceerd op 18.01.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 01.02.2023

Notulen
Gepubliceerd op 22.02.2023.

Zitting van 16 februari 2023 Agenda
Gepubliceerd op 08.02.2023

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 22.02.2023

Notulen
Gepubliceerd op 29.03.2023
Zitting van 23 maart 2023 Agenda
Gepubliceerd op 15.03.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.03.2023
Notulen
Gepubliceerd op 04.05.2023
Zitting van 27 april 2023 Agenda
Gepubliceerd op 19.04.2023
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.05.2023
 
Zitting van 25 mei 2023 Agenda
Gepubliceerd op 17.05.2023