Agenda, besluitenlijst en notulen OCMW raad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de OCMW raad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de OCMW raad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

OCMW raad 2020      
Donderdag 23 januari 2020

Agenda
Gepubliceerd op 16.01.2020

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 28.01.2020
Verslag
Gepubliceerd op 25.02.2020 
Donderdag 20 februari 2020 Agenda
Gepubliceerd op 13.02.2020
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 25.02.2020
 
Donderdag 26 maart 2020      
Donderdag 30 april 2020      
Donderdag 28 mei 2020      
Donderdag 25 juni 2020      
Donderdag 24 september 2020      
Donderdag 22 oktober 2020      
Donderdag 19 november 2020      
Donderdag 17 december 2020