Agenda, besluitenlijst en notulen OCMW raad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de OCMW raad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de OCMW raad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

OCMW raad 2019      
Vrijdag 4 januari 2019
(installatievergadering)

Agenda
Gepubliceerd op 20.12.2018

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 15.01.2019
Verslag
Gepubliceerd op 19.02.2019
Donderdag 14 februari 2019 Agenda
Gepubliceerd op 07.02.2019

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 20.02.2019

Verslag
Gepubliceerd op 25.03.2019

 Donderdag 14 maart 2019  Agenda
Gepubliceerd op 07.03.2019

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 21.03.2019

Verslag
Gepubliceerd op 06.05.2019
Donderdag 25 april 2019 Agenda
Gepubliceerd op 17.04.2019
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 30.04.2019

Verslag
Gepubliceerd op 04.06.2019

Donderdag 23 mei 2019 Agenda
Gepubliceerd op 16.05.2019
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 28.05.2019

Verslag
Gepubliceerd op 09.07.2019

Donderdag 27 juni 2019 Agenda
Gepubliceerd op 20.06.2019

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 02.07.2019

Verslag
Gepubliceerd op 03.10.2019
       
Donderdag 26 september 2019 Agenda
Gepubliceerd op 19.09.2019
Besluitenlijst 
Gepubliceerd op 03.10.2019
Verslag
Gepubliceerd op 29.10.2019
Donderdag 24 oktober 2019 Agenda
Gepubliceerd op 23.10.2019
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.10.2019
 
Donderdag 21 november 2019 Agenda
Gepubliceerd op 14.11.2019