Agenda, besluitenlijst en notulen OCMW raad

Op deze webpagina kan je digitaal de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de OCMW raad raadplegen en dit in overeenstemming mat artikel 285 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Klik hiervoor op de desbetreffende link.

Je kan de papieren versie hiervan tijdens de kantooruren ook inkijken in het gemeentehuis.

De tekst van de notulen is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de OCMW raad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De notulen zullen dan ook maar na deze goedkeuring gepubliceerd worden.

OCMW raad 2021      
Zitting 28 januari 2021 Agenda
Gepubliceerd op 20.01.2021
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.02.2021
Notulen
Gepubliceerd op 04.03.2021 
Zitting 25 februari 2021 Agenda
Gepubliceerd op 17.02.2021
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 04.03.2021
Notulen
Gepubliceerd op 01.04.2021
Zitting 25 maart 2021 Agenda
Gepubliceerd op 17.03.2021
Besluitenlijst 
Gepubliceerd op 01.04.2021
Notulen
Gepubliceerd op 29.04.2021
Zitting 22 april 2021 Agenda
Gepubliceerd op 14.04.2021
Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.04.2021

Notulen
Gepubliceerd op 07.06.2021

Zitting 27 mei 2021 Agenda
Gepubliceerd op 12.05.2021

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 07.06.2021

Notulen
Gepubliceerd op 29.06.2021

Zitting 24 juni 2021

Agenda
Gepubliceerd op 15.06.2021

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 29.06.2021

Notulen
Gepubliceerd op 28.09.2021
Zitting 23 september 2021

Agenda
Gepubliceerd op 15.09.2021

Besluitenlijst
Gepubliceerd op 28.09.2021

 
Zitting 21 oktober 2021 Agenda
Gepubliceerd op 13.10.2021