Stemmen als niet-Belg

Europese burgers die in België verblijven, kunnen zich inschrijven als kiezer voor het Europees Parlement op 26 mei 2019.

Voorwaarden voor inwoners uit de Europese Unie

  • Je moet de nationaliteit hebben van een huidige lidstaat van de Europese Unie
  • Je moet je hoofdverblijfplaats hebben in een Belgische gemeente en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op 1 maart 2019
  • Je moet minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
  • Je mag niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht op 26 mei 2019
  • Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van Lendelede
    De aanvraag hiervoor moet uiterlijk ingediend worden bij het gemeentebestuur op 28 februari 2019.

Hoe inschrijven op kiezerlijst

Vul het invulformulier in en bezorg dit, samen met een kopie van uw identiteitskaart, uiterlijk op 28 februari 2019 aan het gemeentebestuur.
Dit kan per mail naar burgerzaken@lendelede.be, via de post of kom persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren.

Jouw aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Na onderzoek ontvang je een schriftelijke bevestiging of je al dan niet opgenomen werd op de kiezerslijst.
In de weken voor de verkiezing ontvangt je je oproepingsbrief. Deelname aan de verkiezingen is verplicht.

Aanvraag tot inschrijving voor inwoners uit de EU.

Meer info

Neem zeker ook een kijkje op volgende website.
Alle informatie is beschikbaar in verschillende talen.

Dorpsplein 1
8860
Lendelede
051 33 63 00
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven