Stemmen als niet-Belg

Inwoners die geen Belgische nationaliteit hebben, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Voorwaarden

Voorwaarden voor inwoners uit de Europese Unie (EU)

  • Je moet minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
  • Je mag niet geschorst of utigesloten zijn van het kiesrecht op 14 oktober 2018
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Lendelede op 1 augustus 2018
  • Je moet een schriftelijk verzoek indienen bij de burgemeester voor 31 juli 2018

Aanvraag tot inschrijving voor inwoners uit de EU

Voorwaarden voor inwoners van buiten de EU

  • Je moet minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
  • Je mag niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht op 14 oktober 2018
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Lendelede op 1 augustus 2018
  • Op het ogenblik van de aanvraag moet je al 5 jaar ononderbroken jouw wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben
  • Je moet een schriftelijk verzoek indienen bij de burgemeester voor 31 juli 2018
  • Op het inschrijvingsformulier moet je een verklaring afleggen waarin je jezelf ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven

Aanvraag tot inschrijving voor inwoners van buiten de EU

Meer info

Op www.vlaanderenkiest.be vind je interessante informatie over de verkiezingen.

 

 

 

Dorpsplein 1
8860
Lendelede
051 33 63 00
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven