Stemmen via volmacht

Wat?

Wanneer je op zondag 26 mei 2019 niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je iemand in jouw naam een stem laten uitbrengen. In dit geval moet je wel de situatie die jou tegenhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en ook een volmachtformulier invullen.

Voorwaarden

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

 • iedere kiezer kan slechts 1 volmacht krijgen
 • een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.
  De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.
 • een Europeaan kan een volmacht geven aan een andere Europeaan op voorwaarde dat hij ook ingeschreven is op de kiezerlijst.
  Wanneer hij een volmacht geeft aan een Belg, kan die Belg enkel stemmen per volmacht voor het Europees Parlement.

In deze gevallen kan je volmacht geven

Welke reden? Welk attest heb je nodig? Wie bezorgt je dit attest? Moet je langskomen op de dienst burgerzaken?
Ziekte of handicap Medisch attest Jouw geneesheer (deze mag zelf geen kandidaat zijn) Neen
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Attest van jouw werkgever Jouw werkgever Neen
Jijzelf of een lid van jouw gezin is schipper, marktkramer of kermisreiziger Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkamer of kermisreiziger (zie puntje 'Uitzonderingen') De dienst burgerzaken Ja
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling...) Attest van vrijheidsbeneming De directie van de instelling Neen
Geloofsovertuiging Attest geloofsovertuiging De desbetreffende religieuze overheid Neen

Studieredenen

Een studieattest De directie van jouw onderwijsinstelling Neen
Vakantie in het buitenland Attest van de burgemeester (zie puntje 'Uitzonderingen') De dienst burgerzaken Ja

 

Hoe?

Het volmachtformulier wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).
- Volmachtformulier Belg
- Volmachtformulier Europeaan

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtgever in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat moet de volmachtdrager meenemen?

De volmachtdrager geeft volgende documenten af aan de voorzitter:

 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • Het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb. medisch attest, attest burgemeester, ...)
 • Jouw oproepingsbrief
 • Zijn/haar eigen oproepingsbrief
 • Zijn/haar eigen identiteitskaart

Uitzonderingen

Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Vakantie in het buitenland

Je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde. Daarin stelt deze de onmogelijkheid om op 26 mei 2019 naar het stembureau te gaan vast.

Dit attest kan tot uiterlijk 24 mei 2019 aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je een verklaring op erewoord ondertekenen.

- Attest vakantie buitenland Belg
- Verklaring op eer Belg
- Attest vakantie buitenland Europeaan
- Verklaring op eer Europeaan

Schipper, marktkramer of kermisreiziger

Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt.

Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. 

Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Toestand van vrijheidsbeneming

Je bent door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidbeneming. Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je verblijft.

In dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven.

Je geeft liever geen volmacht of je bent te laat om die nog te regelen

Als je op de dag van de verkiezingen in de onmogelijkheid bent om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op het gemeentehuis (burgerzaken) of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. Dit wordt na de verkiezingen opgestuurd naar de vrederechter.

Hieronder wordt voor verschillende situaties meegegeven wat er moet worden binnengebracht.

De binnengebrachte documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd.

Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Oproepingsbrief + medisch attest
Studie Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
Je bent in het buitenland voor jouw beroep Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je moet werken (in België) Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)

Formulieren

Volmacht Belg

Attest tijdelijk verblijf buitenland Belg

Verklaring op eer Belg

Volmacht Europeaan

Attest tijdelijk verblijf buitenland Europeaan

Verklaring op eer Europeaan

Attest beroepen

Meer info

Op www.verkiezingen.fgov.be vind je interessante informatie over de verkiezingen.

Dorpsplein 1
8860
Lendelede
051 33 63 00
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven