Feestje (thuis) organiseren? Wat mag en wat mag nog niet door de coronamaatregelen?

01 juli 202031 augustus 2020

Als je een feest wil organiseren, hou er dan rekening mee dat nog niet alles is toegelaten door de coronamaatregelen. De bubbel van 15 personen blijft nog behouden. Enkel als je met een professionele traiteur of catering werkt, zijn er meer mogelijkheden en kan je meer gasten uitnodigen.

Is je feest privé of publiek toegankelijk?

Een receptie of banket met privékarakter betekent concreet: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op familiale, vrienden- of professionele kring. Bijvoorbeeld een huwelijksreceptie, babyborrel, koffietafel, bedrijfsfeestje voor personeelsleden. Ook banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden zijn privé. Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd…) zijn toegankelijk voor het publiek en bijgevolg een evenement.  

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?

Het is mogelijk om een privé receptie of een banket bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/-vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Kinderen tellen, ongeacht hun leeftijd, mee voor het berekenen van het maximum aantal.

Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.

Door professionele traiteur of met catering?

Privéfeesten met professionele catering of traiteur, zoals trouwfeesten, babyborrel… kunnen vanaf nu doorgaan met 50 personen. Vanaf 1 augustus wordt dit opgetrokken naar 100 personen*. Voor deze feesten is het niet voldoende dat de traiteur enkel het eten levert. Hij moet het feest van begin tot einde organiseren en zich houden aan het horeca-protocol. De traiteur draagt de verantwoordelijkheid dat ook de gasten zich houden aan de maatregelen:

  • Het feest mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ‘s morgens
  • Tafels moeten anderhalve meter uit elkaar staan.
  • Er kunnen maximaal 15 personen aan dezelfde tafel zitten.
  • Enkel zitplaatsen aan tafel mogen.
  • Er is personeel dat eten en drinken serveert. Het personeel draagt zowel in de zaal als in de keuken een mondmasker.
  • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.

De verplichting om aan tafel te blijven zitten, valt weg. Je kan je dus verplaatsen om aan een andere tafel te praten met vrienden of familie. Ook een buffet is hierdoor mogelijk. Opgelet: ook hier geldt nog steeds de bubbel van 15 personen die je per week mag zien, bovenop je gezinsleden.

*Zaalverhuur via de gemeente

Sinds 1 juli zijn receptie- en feestzalen open. De maximumcapaciteit per zaal werd als volgt vastgelegd:                                                                                                                                        

Juli 2020

Augustus 2020

Zaal Lindelei - grote zaal (266m²)

Maximum 50 personen

 Maximum 70 personen

Zaal Lindelei - kleine zaal (51m²)

Maximum 15 personen

Maximum 15 personen

GC Den Tap: Polyvalente zaal (205m²) en Foyer (108m²)

Maximum 50 personen

Maximum 70 personen

GC Den Tap: Vergaderzaal (51m²)

Maximum 15 personen

Maximum 15 personen

DOC - Trefpunt (140m²)

Maximum 35 personen

Maximum 35 personen

Wie een zaal huurt via de gemeente Lendelede gaat akkoord met de op dat ogenblik geldende maatregelen en is ook persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven ervan. Uiteraard blijven de 1,5 meterregel en andere coronamaatregelen van kracht: handen ontsmetten, fysiek contact vermijden, … Je vindt de meest recente info steeds op www.info-coronavirus.be.

Als gemeente zorgen wij ervoor dat de zalen met extra aandacht gepoetst en verlucht zijn en dat er handgels aanwezig zijn.

Als er een versoepeling van de maatregelen is, zal hierover gecommuniceerd worden. Bij een verstrenging van de maatregelen is het mogelijk dat een feest of bijeenkomst onder andere omstandigheden moet doorgaan of volledig moet geannuleerd worden. De gemeente kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het betaalde voorschot wordt in dat geval volledig teruggestort.

Evenementen

Alle andere activiteiten vallen onder de noemer ‘evenementen’. Ook straat- en buurtfeesten, kleine concerten,… zijn evenementen. Voor evenementen maken we het onderscheid tussen activiteiten die binnen of buiten doorgaan:

Binnen: Vanaf nu kunnen 200 personen evenementen bijwonen die binnen doorgaan (vanaf 1 augustus worden dat er 400)

Buiten: Evenementen in de open lucht kunnen doorgaan met 400 personen (vanaf 1 augustus zijn 800 personen welkom)

Voor deze activiteiten en evenementen gelden strengere maatregelen dan bij privéfeesten. Alle regels uit de horeca, dus ook het blijven zitten aan de eigen tafel en de onderlinge afstand van 1,5 meter, moeten toegepast worden. Hiervoor vul je het best een evenementenfiche in en voeg je ook het resultaat van de Covid Event Scan toe (https://www.covideventriskmodel.be/). Dat is de nieuwe evenementenmatrix om na te gaan of je activiteit veilig kan doorgaan. De organisator is verantwoordelijk voor de aanvraag en de correctheid van de gegevens.

Ceremonies

Voor huwelijksceremonies, begrafenissen en andere erediensten gelden dezelfde voorwaarden als voor openbare evenementen die binnen doorgaan: tot 200 personen in juli, tot 400 personen vanaf augustus. Let op: het gaat hier over de plechtigheid zelf, niet over de receptie, het banket of feest.

Feesten vanaf september 2020

Als er vanuit de Nationale Veiligheidsraad nieuws is over de mogelijkheden voor het organiseren  van een feest en/of evenement vanaf september 2020 zal er op deze pagina info beschikbaar zijn.