Aanvraag parkeerverbod of plaatsen container

Aanvraag parkeerverbodsborden / signalisatie

Wanneer je werken wil uitvoeren of als je verhuist, kan het nuttig zijn om parkeerverbodsborden te plaatsen.

Deze borden kunnen worden aangevraagd bij de Dienst mobiliteit via onderstaand formulier.

Hou wel rekening met volgende voorwaarden:

 • De verkeersborden moeten, tijdens de openingsuren, door de aanvrager afgehaald worden bij de Dienst mobiliteit Lendelede (Spoelwielenlaan 12).
 • De borden moeten minstens 24 uur op voorhand geplaatst te worden
 • Wanneer de werken uitgevoerd worden door een zelfstandige, moet hij/zij zelf instaan voor de verkeersborden. Die borden worden niet meegegeven vanuit de gemeente of politie Lendelede. De zelfstandige moet wel een aanvraag indienen bij de Dienst mobiliteit.
 • De verkeersborden moeten worden teruggebracht naar de Dienst mobiliteit, na het einde van de werken.
 • Indien de borden niet teruggebracht worden 2 weken na de einddatum van de vergunning dan zal de kost van de materialen aangerekend worden aan de persoon die de vergunning heeft aangevraagd.
 • Ophalen en retourneren van de verkeersborden kan iedere vrijdag tussen 10u00 en 11u30.
 • Neem direct na plaatsing een foto van de parkeerverbodszone afgebakend met de borden , zorg er hierbij voor dat de kentekens van de geparkeerde voertuigen duidelijk leesbaar zijn. Daarna maakt u deze foto's met de kentekens + uw vergunning over aan de politie via 1701@pzvlas.be

Plaatsen container op openbaar domein

Als je tijdens het uitvoeren van werken een container wil plaatsen op openbaar domein, dan moet je hiervoor een aanvraag indienen bij de Dienst mobiliteit. Dit kan aan de hand van onderstaand formulier. De vergunning wordt gemaild naar het opgegeven mailadres of je kan die persoonlijk afhalen tijdens de openingsuren bij de Dienst mobiliteit in Lendelede.

 • Huidige Jouw gegevens
 • Aanvraag
 • Omschrijving werken
 • Einde