Aanvraag parkeerverbodsborden

Wanneer u werken wenst u te voeren of bij een verhuis kan het nuttig zijn om parkeerverbodsborden te plaatsen.
Deze borden kunnen aangevraagd worden bij de lokale politiepost Lendelede via onderstaand formulier.

Hou wel rekening met volgende voorwaarden:

  • De verkeersborden moeten, tijdens de openingsuren, door de aanvrager afgehaald worden bij de lokale politie Lendelede. 
  • De borden dienen minstens 24 uur op voorhand geplaatst te worden
  • Wanneer de werken uitgevoerd worden door een zelfstandige, dient hij zelf in te staan voor de verkeersborden. Die borden worden niet meegegeven vanuit de gemeente of politie Lendelede. De zelfstandige dient wel een aanvraag in te dienen bij de lokale politiepost Lendelede.
  • De verkeersborden moeten teruggebracht worden naar de lokale politie te Lendelede, na het einde van de werken
Gegevens aanvrager
Parkeerverbod
Volledig adres waar de borden moeten opgesteld worden (straat, huis- en busnr, postcode en gemeente)
Precieze plaats van de opstelling van de verbodsborden (bv. vanaf woning x tot en met woning y)
Telkens datum en uur vermelden (bv. vanaf 1/1/2016 07u tot en met 15/01/2016 18u)