Aanvraagformulier feestmateriaal

Belangrijk: het materiaal moet minimum 30 dagen voor de activiteit worden aangevraagd!
  • Bij schade/verlies aan de geleende materialen worden de kosten doorgerekend aan de aanvrager.

  • De geleende materialen dienen in propere staat terug afgeleverd worden.

  • De geleende materialen dienen bij ophaling terug gestapeld zoals zij geleverd werden.

  • Huidige Gegevens aanvrager
  • Gegevens activiteit
  • Welke materialen?
  • Einde