Gesprekstafels

Beste inwoner van Lendelede,

We hebben van jullie het vertrouwen gekregen om de volgende 6 jaar verder te werken aan de uitbouw van onze mooie gemeente Lendelede. Daartoe dienen we een meerjarenplan 2020-2025 op te stellen met onze beleidsprioriteiten.

Dit wensen we echter niet alleen te doen en daarom wil het gemeente- en het OCMW bestuur graag jullie hulp. Via burgerparticipatie wensen we een antwoord op vragen als: wat zijn onze sterke punten en welke zijn de aandachtspunten? Welke keuzes vinden jullie belangrijk? Waar moet meer of minder op worden ingezet?.

In een eerste fase organiseren we een bevolkingsbevraging, nadien gaan we verder in gesprek met onze inwoners, adviesraden, verenigingen,…. .Midden april valt bij 1400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de bus. Via deze vragenlijst polsen we naar de mening van onze inwoners over heel wat thema's die Lendelede aanbelangen.

Heb je geen vragenlijst ontvangen, maar wil je toch meedenken over de toekomst van onze gemeente ?
Schrijf je hier dan in om deel te nemen aan de gesprekstafels die doorgaan op dinsdag 4 juni om 19u in GC Den Tap.
De gegevens die we verzamelen uit de enquête en tijdens de gespresktafels vormen de basis voor de inspiratienota voor de opmaak van het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.

Praktisch:

19u00: onthaal en welkom

19u30: start gesprekstafels

21u30: afsluitende drink

 

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier

Gesprekstafels