Groeipakket - gezinsbijslag voor jongeren vanaf 18 jaar

Vanaf de maand na de 18e verjaardag gelden er voorwaarden als leerling / student en schoolverlater.

Leerling/student

Niet-hoger onderwijs

 • Je volgt minstens 17 lesuren per week; de stage nodig voor het behalen van een diploma/ getuigschrift telt mee.

OF

 • Je volgt deeltijds of buitengewoon onderwijs, een alternerende opleiding of een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef in het onderwijs voor sociale promotie.

Hoger onderwijs

 • Je hebt recht voor het volledige academiejaar als je ingeschreven bent voor een totaal van minstens 27 studiepunten:

  • Je schrijft je in uiterlijk op 30/11
  • of je hebt verschillende inschrijvingen waarvan de eerste uiterlijk op 30/11 gebeurde.
 • Je hebt recht vanaf de maand van inschrijving als je je na 30/11 inschrijft voor minstens 27 studiepunten.
 • Je recht stopt op het einde van de maand als je je inschrijving vermindert tot onder 27 studiepunten of als je je uitschrijft.
 • Je hebt recht op maximum 1 diplomajaar met minder dan 27 studiepunten per opleidingscyclus bachelor/master.
 • Je hebt recht bij een inschrijving voor minstens 13 lesuren als de inschrijving niet uitgedrukt is in studiepunten.

Goed om te weten

 • Je mag hoger onderwijs combineren met niet-hoger onderwijs (1 studiepunt hoger onderwijs = half lesuur).
 • Je behoudt je recht tijdens de zomervakantie, met een maximum van 4 maanden.
  Als je je studies niet hervat na de zomervakantie, dan behoud je je recht als leerling/student tot 31 augustus (na niet-hoger onderwijs) of tot 30 september (na hoger onderwijs).

Combinatie studie en werk

Je behoudt je recht als je:

 • maximum 475 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst.
 • maximum 80 uur per maand werkt met een andere arbeidsovereenkomst.
 • als zelfstandige werkt, maar niet in hoofdberoep.
 • werkt met een bezoldigde stageovereenkomst.
 • werkt in een systeem van alternerend leren en werken.

Je verliest je recht als je een sociale
uitkering ontvangt
(werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, invaliditeitsvergoeding,… ),  behalve als die voortvloeit uit een systeem van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst.

Wat als je ziek wordt tijdens de studies?

Neem altijd contact op in deze situatie.

 • Je wordt ziek tijdens het schooljaar in het niet-hoger onderwijs of je brengt wegens ziekte je studiepunten terug onder de 27 studiepunten in het hoger onderwijs:
  Je hebt recht tot uiterlijk het einde van de zomervakantie van het school- of academiejaar dat volgt op het school- of academiejaar waarin je ziek bent geworden.
 • Je schrijft je in aan het begin van of tijdens het school- of academiejaar voor minder dan 17 lesuren per week (niet-hoger onderwijs) of minder dan 27 studiepunten (hoger onderwijs) wegens ziekte:
  Je hebt dit school- of academiejaar recht, op voorwaarde dat de arts attesteert dat je door de ziekte niet in staat bent om meer lesuren te volgen of studiepunten op te nemen.
 • Je kan je wegens ziekte niet inschrijven voor een nieuw school- of academiejaar, maar je was niet ziek tijdens het vorige school- of academiejaar:
  Je bent nog geen 21 jaar.
  Wij dienen bij Opgroeien (vroeger Kind & Gezin) een aanvraag in tot medische vaststelling van een zorgbehoefte en van de onmogelijkheid om lessen te volgen. Als de onmogelijkheid om lessen te volgen erkend wordt, heb je nog maximum een jaar recht op een Groeipakket. Als het recht op een zorgbehoefte vastgesteld wordt, heb je tot de leeftijd van maximum 21 jaar onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag en onder voorwaarden ook een zorgtoeslag.
  Je bent al 21 jaar.
  Je hebt maximaal een jaar recht op een Groeipakket, op voorwaarde dat je geen recht hebt op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Schoolverlater

Geen recht meer als leerling/student? Als schoolverlater kan je in totaal nog 12 maanden recht hebben op een Groeipakket.
Als je niet verder studeert, loopt de periode van 12 maanden vanaf de maand na:

 • de 18de verjaardag.
 • het einde van de erkende specifieke ondersteuningsbehoefte.
 • de zomervakantie.
 • het einde van de leertijd, de vorming of alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma.
 • de stopzetting van de studies tijdens het school- of academiejaar.

Combinatie schoolverlater en werk

Als je tijdens deze 12 maanden werkt of een sociale uitkering ontvangt, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor de leerling/student.
Bovendien kan je als schoolverlater een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) niet combineren met een Groeipakket.

Meer info?

www.groeipakket.be

of neem contact op met je uitbetaler Groeipakket.

Heb je nog geen uitbetaler? Je kan kiezen uit vijf uitbetalers: FONS, Infino, KidsLife, MyFamily en Parentia.

Folder Groeipakket vanaf 18 jaar

groeipakket_lendelede