Herinrichten Ingelmunstersestraat - Beukenlaan - Wilgenlaan - Pastoor de Beirstraat

13 januari 202030 april 2021

Bij wegeniswerken wordt er een verschil gemaakt tussen de (her)aanleg van de nutsleidingen en de rioleringswerken, die gepaard gaan met de afwerking van de bovenlaan.

Onder nutsleidingen wordt verstaan: water, elektriciteit, gas, kabel, ... Gescheiden afvoerstelsel voor RWA (regenwater) en DWA ('vuil' water) valt onder de infrastructuurwerken. Onder deze noemer zitten in het geheel de opbraak van de weg, de aanleg van de riolering en de heraanleg van de straat (rijweg, fiets- en voetpad).

De aanleg van de nutsleidingen staat los van de infrastructuurwerken en heeft dus een andere timing.

Timing

  • start van werken aan de nutsleidingen: maandag 13 januari 2020
  • start werken aan de riolering en wegenis: 6 april 2020
  • volledige duurtijd van de werken aan nutsleidingen: januari 2020 - eind oktober 2020
  • volledige duurtijd van de werken van de aannemer wegenis en riolering: april 2020 - april 2021 (indicatief)
  • einde van de werken: eind april 2021

Update 11.09.2020 - Stand van zaken wegenis- en rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat, Wilgenlaan, Beukenlaan en P. De Beirstraat 

Overzicht per periode en per straat
Periode (her)aanleg nutsleidingen aan: infrastructuurwerken aan:
Januari 2020 Ingelmunstersestraat: vanaf Rijksweg tot Beukenlaan  
Februari - half maart 2020 Ingelmunstersestraat: vanaf Spoelewielenlaan tot Rozebeeksestraat  
Maart - half mei 2020 Pastoor De Beirstraat  
April - mei 2020   Ingelmunstersestraat: vanaf Rijksweg tot Wilgenlaan
Mei - september 2020   Ingelmunstersestraat:
1) vanaf Wilgenlaan tot Pastoor de Beirstraat
2) vanaf Pastoor de Beirstraat tot Rozebeeksestraat
Half mei - half juli 2020 Beukenlaan  
Juli - september 2020 (*)   Pastoor de Beirstraat
Half augustus - eind oktober 2020 Wilgenlaan  
September - december 2020   Beukenlaan
Januari 2021 - april 2021  

Wilgenlaan

(*) Bouwverlof van 17.07.2020 tot 09.08.2020

Opgelet: deze periodes zijn indicatief. Afhankelijk van weersomstandigheden, technische of andere oorzaken is het mogelijk dat er wijzigingen zijn in de tijdstabel. Uiteraard wordt dit zo veel als mogelijk vermeden. 

Extra info over de fasering van de werken

Plan van de werken

Plan van de wegeniswerken (Ingelmunstersestraat)

Plan van de wegeniswerken (Pastoor de Beirstraat)

Plan van de wegeniswerken (Beukenlaan en Wilgenlaan)

Infovergadering 16.12.2019 

Voor de volledige info kan je de presentaties van de infovergadering van 16.12.2019 hieronder downloaden.

Algemene informatie over de herinrichtingswerken, fasering, stappen, kostprijs, ...

Arcadis

Informatie over wegenis- en rioleringswerken

Vuylsteke

Verkeersimpact

van 11 mei tot en met half juli 2020

Overzicht van de verkeersmaatregelen voor deze fase

Van 23 juni tot en met 19 oktober 2020

Overzicht van de verkeersmaatregelen voor deze fase

Van 10 augustus tot eind oktober 2020

Riolerings- en wegeniswerken Pastoor De Beirstraat

Deze informatie wordt bijgewerkt als er meer info beschikbaar is.

Contact

Op de werf zelf kan je terecht bij de werfleider, maar praktische en inhoudelijke vragen over het wegenisdossier kan je sturen naar werken@lendelede.be. De vraag wordt dan doorgestuurd naar de juiste persoon waarna we zo snel en adequaat mogelijk proberen te antwoorden.

De verantwoordelijke aannemer voor de nutsleidingen is de firma Vereecke. De aannemer voor de riolerings- en wegeniswerken is de BVBA Vuylsteke.

Het bedrijf dat door netbeheerder en medeopdrachtgever van de werken Fluvius werd aangesteld om de ontkoppeling van de RWA en DWA op privaat domein te organiseren is Bureau Notermans. Je kan met al je vragen over de ontkoppeling bij hen terecht via info@ontkoppelen.be.

wegenis2020