Hondenpoep

Hondenpoep? Opruimen alstublieft!

 

Ondanks de vele inspanningen van de gemeentelijke diensten, om de voet- en wandelpaden hondenpoepvrij te houden stellen we vast dat er nog steeds hondenbezitters zijn die zich niet bekommeren om achtergelaten hondenpoep. Dit tot ergernis van de steeds groter wordende groep die het wél doet!

Iedereen die met zijn hond op wandel is moet steeds een hondenpoepzakje kunnen voorleggen. Jammer genoeg houdt niet elke hondenbezitter zich aan deze regels met alle vervelende gevolgen van dien. Hondenpoep ontsiert voetpaden en grasvelden, het stinkt en je kan het ongewenst mee naar binnen brengen als je er in trapt. Nochtans is het voor iedereen toffer als voetpaden, pleinen, speelvelden, grasveldjes,… schoon en hondenpoepvrij zijn!

De gemeente legt dan ook de verantwoordelijkheid bij de baasjes van de honden voor het hondenpoepvrij houden van de gemeente. Het is immers aan de eigenaar van de hond om er voor te zorgen de hondenpoep wordt verwijderd!

In de gemeentelijke politieverordening staat dat het opruimen van hondenpoep verplicht is, meer bepaald in artikel 114 paragraaf 2: Iedereen die een hond begeleidt moet hiertoe steeds een zakje bij zich hebben voor het onmiddellijk verwijderen van de hondenpoep. Het zakje moet voldoende groot zijn en moet kunnen dichtgeknoopt worden. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie of op verzoek van de gemachtigde ambtenaar getoond worden. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen gedeponeerd worden in de gemeentelijke afvalkorven of meegegeven worden met het gewone huisvuil. Uitzondering op de bovenstaande verplichting vermeld inzake het onmiddellijk verwijderen van hondenpoep, wordt gemaakt voor blinden met geleidehond en rolstoelgebruikers.

Voor het niet opruimen van hondenpoep kan de boete oplopen tot € 350. De politie kan de begeleiders van honden controleren, hen aanspreken en een boete geven aan zij die betrapt worden op het niet opruimen van de hondenpoep van hun hond.

Elke hondenbezitter kan hondenpoepzakjes aan een zeer voordelige prijs kopen in het gemeentehuis! Eén rol bevat 200 zakjes en kan gekocht worden aan een gesubsidieerde prijs van 5 euro per rol.

Zie ook

Premie voor het aankopen van hondenpoepzakjes