Lenen van feestmateriaal

De gemeente Lendelede beschikt over feestmateriaal dat kan ontleend worden aan Lendeleedse verenigingen.

Aanvragen kan via onderstaand webformulier

Aanvraagformulier feestmateriaal

De aanvragen moeten, minstens één maand voor aanvang van de activiteit, worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.