Lenen van feestmateriaal

De gemeente Lendelede beschikt over feestmateriaal dat kan ontleend worden aan Lendeleedse verenigingen.

Hieronder kun je het aanvraagformulier downloaden.

Aanvraagformulier_feestmateriaal

De aanvragen moeten, minstens één maand voor aanvang van de activiteit, worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.