Brandweer

Gebouw_Brandweer_1.jpg 

FLUVIA

 • Dringende interventies: 112
 • Niet dringende interventies (wespenverdelging, wateroverlast, stormschade): 056 22 44 44
 • Administratie: 056 23 99 70 of info@hvzfluvia.be
 • Brandpreventie: 056 23 99 40 of brandpreventie@hvzfluvia.be

Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten gratis uitgevoerd worden door de hulpdiensten:

 1. de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
 2. de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
 3. bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen uitgezonderd de afdekking met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2;
 4. de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
 5. de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
 6. de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
 7. de waarschuwing aan de bevolking;
 8. de interventie naar aanleiding van een loos alarm.

Volgende forfaitaire tarieven gelden voor volgende limitatieve lijst van interventies:

 1. Falende alarminstallatie: € 150
 2. Wespennesten: gratis
 3. Redden van huisdieren: € 30

De tussenkomsten van de ziekenwagen in het kader van de dringende medische hulpverlening is geregeld cfr. de wet van 8 juli 1964 en valt buiten het retributiereglement.

De retributie voor bijstand van de brandweer aan de ziekenwagen (mankracht, ladderwagen/hoogtewerker, …) wordt vastgelegd volgens onderstaande tarieven. Volgende tarieven gelden voor interventies, uitgezonderd deze hierboven opgesomd.

 • Personeel
  € 20/u/persoon tijdens de weekdagen tussen 6u en 22u
  € 30/u/persoon tijdens de weeknachten tussen 22u en 6u
  € 30/u/persoon op zaterdag (0-24u)
  € 40/u/persoon op zondag (0-24u)
  Er wordt minimaal 2u gefactureerd
 • Materieel – rollend materieel
  B(E)-rijbewijs: € 75/u
  C(E)-rijbewijs: € 100/u met uitzondering van ladderwagen/hoogtewerker: € 150/u
  Boot: € 75/u
 • Verbruiksgoederen tegen kostprijs per begonnen eenheid (doos, zeeppatroon, bidon, …) Het zonecollege stelt deze kostprijs vast op basis van de laatste aankoop.

Opgepast: geldige tarieven op 06.02.2015!