Meerjarenplan gemeente 2014-2019

Hier vindt het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019. Dit document dat  6 prioritaire doelstellingen met bijhorende actieplannen en acties bevat,  is het resultaat van een goed doordachte visie op de toekomst van onze gemeente, rekening houdend met onze financiële mogelijkheden en met het algemeen welzijn van onze inwoners.

Lendelede heeft heel wat te bieden: een goede ligging, bloeiende handelszaken, een rijk verenigingsleven, een uitgebreid aanbod aan vrijetijdsbeleving…  In het verleden heeft het gemeentebestuur veel geïnvesteerd om onze gemeente dynamisch te houden. De uitdagingen voor de toekomst zijn echter groot!

De financiële draagkracht is de rode draad doorheen deze beleidsplanning. De invoering van de beheers- en beleidscyclus is heel ingrijpend en omvat een aantal verplichtingen betreffende het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de gemeenten, OCMW’ s en provincies.

Er wordt een evenwicht vereist in inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. In 2013 werd daarom een noodzakelijke belastingverhoging ingevoerd. Deze bijkomende ontvangsten geven ons de nodige financiële zuurstof om de dienstverlening verder te garanderen.  Voor de uitgaven werd bij de opmaak van dit beleidsplan elke geplande investering gewikt en gewogen en al dan niet weerhouden. Alle voorziene kredieten werden onder de loep genomen en bijgestuurd. ‘Besparen en de tering naar de nering zetten’ is de boodschap.

Als bestuur wensen we onze verantwoordelijkheid op te nemen; we denken op lange termijn en werken tegelijk aan een zelfstandige dynamische gemeente waar het goed wonen is voor iedereen.

Carine Dewaele, burgemeester.

 

Voor meer info over de meerjarenplanning 2014-2019

Budget 2016