Meerjarenplan OCMW 2014-2019

De voorbije maanden waren druk en belangrijk voor de gemeente en het OCMW. Tijdens deze periode waren we in de weer met de beleidsplannen voor komende jaren. We staan voor uitdagingen. Net als vele andere gemeenten en steden zijn de financiële vooruitzichten niet echt gunstig. We moeten dus proberen met minder... meer te doen. Mogelijks ook andere dingen doen.

In de voorbije maanden werd bij de leden van de diverse adviesraden en bij de personeelsleden van de gemeente en Sociaal Thuis gepolst welke de goede punten zijn en welke de mogelijke verbeterpunten zijn van onze dienstverlening. Deze inbreng samen met de blijvende beleidsopties van de gemeente vormen de basis van de prioriteiten binnen deze meerjarenplanning.

We willen als OCMW in de eerste plaats een open huis zijn met een deur zonder drempel. Door deze vlotte toegankelijkheid wensen we in Lendelede verder te werken om professionele hulpverlening op maat aan te bieden, dichtbij de burger, met respect voor ieders overtuiging.

Het 'recht op wonen' wensen we te ondersteunen en DE uitdaging voor de komende 6 jaar op vlak van wonen is het tot een goed einde brengen van de nieuwbouw van de 16 sociale huurappartementen voor personen met een zorgbehoefte. Deze appartementen kunnen door het OCMW gerealiseerd worden door de subsidies van de VMSW.

Seniorenzorg is een belangrijke pijler binnen de zorgverlening van het OCMW/Sociaal Thuis. In de huidige maatschappij, met het oog op de toenemende vergrijzing, wil het OCMW/Sociaal Thuis de senioren, dankzij een ruim aanbod aan thuiszorg zo lang mogelijk comfortabel thuis laten wonen. We blijven verder inzetten in de dienstenonderneming, de dienst warme maaltijden, de klusjesdienst, de alarmtoestellen, de mindermobielencentrale, de thuiszorgcoördinatie...

Door de komst van de vele nieuwe wijken is er een groeiend aantal gezinnen met kinderen. Voor deze groter wordende groep wensen we dat het ook aangenaam vertoeven is in onze gemeente. Naast het loket kinderopvang, de gemeentelijke financiële tussenkomsten in de voor- en naschoolse kinderopvang Peuterleute en speelpleinwerking Jakkedoe,... wordt er geïnvesteerd in speelpleintjes in de nieuwe wijken, rustbanken, groene omgeving, geboortebos.

Tot slot en niet in het minst wil ik uitdrukkelijk de medewerkers en de vrijwilligers van het Sociaal Thuis danken voor hun blijvende inzet. Vanuit het beleid kunnen we veel plannen, veel dromen hebben maar het zijn de medewerkers die het dag in, dag uit realiseren.

Lendelede Leeft, zeker ook sociaal!

Claudine Rogiers

OCMW Voorzitter/schepen wonen en armoede

Meerjarenplan OCMW 2014-2019