Militiegetuigschrift

Een attest dat bevestigt wanneer de persoon zijn legerdienst heeft vervuld. Hoewel de dienstplicht sinds 1994 is opgeschort, kan je nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof...) aanvragen.

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag

Bij de dienst bevolking kan je een uittreksel opvragen voor jezelf. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon, moet je dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.