31.08.20 Politiebesluit van de Burgemeester inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis.

Gepubliceerd op Maandag 31 augustus 2020

Politiebesluit van de Burgemeester inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis.

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 31/08/2020 inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 31 augustus 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.