Gemeenteraad 17.12.2020: Aanpassen van het gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten.

Gepubliceerd op donderdag 24 december 2020

Bekendmaking besluit

Wonen

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 17.12.2020 betreffende Aanpassen gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 24 december 2020.

 

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.