Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 03.12.2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen

Gepubliceerd op vrijdag 04 december 2020

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 03.12.2020, houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 4 december 2020.

Onderhavig besluit is in werking getreden op donderdag 3 december 2020 en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven.