Besluit van de Burgemeester d.d. 19.01.2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Gepubliceerd op Woensdag 20 januari 2021

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 19.01.2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20 januari 2021.

 

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Dit besluit vermeldt uitdrukkelijk dat het in werking treedt vanaf datum publicatie, zijnde 20 januari 2021.