Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 11.02.2021 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 11/02/2021, houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 12 februari 2021.

Dit besluit heft het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 16 december 2020 op.

Onderhavig besluit treedt in werking op zaterdag 13 februari 2020 om 00u.00’ en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven.