Besluit gouverneur mondneusmaskerplicht en -bezit in de provincie West-Vlaanderen, d.d. 02.10.2020

Gepubliceerd op maandag 05 oktober 2020

Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. mondneusmaskers.

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 02/10/2020, houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 5 oktober 2020.

Onderhavig besluit is in werking getreden op 3 oktober 2020 en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven of vervangen door een nieuw besluit.