Bijzonder Wijs met Centen

(Kinder)armoede is een maatschappelijk probleem én een fundamenteel onrecht. Met het project ‘Bijzonder Wijs met Centen’ wil het Sociaal Thuis van Lendelede het thema kinderarmoede in de aandacht brengen in de verschillende scholen van de gemeente, namelijk de vrije basisschool Sint-Vincentius, de vrije basisschool Sint-Katrien (Sente), de Prizma middenschool (1e graad) en het centrum voor deeltijds onderwijs. De provincie West-Vlaanderen keurde een subsidie van € 11.966,78 goed om het project uit te werken. Er wordt gewerkt op drie niveaus: de school, de ouders en de leerlingen en dit door middel van diverse communicatie en acties, het oprichten van een werkgroep en de ouders krijgen de kans om maandelijks een hulpverlener (opvoedingsdeskundige, maatschappelijk werker…) te spreken via een zitdag. Daarnaast kunnen de ouders altijd terecht in het Sociaal Thuis bij de projectcoördinatoren die fungeren als aanspreekpunt en brugfiguur. Verder wordt er voor de scholen een vorming uitgewerkt rond het thema kinderarmoede en gaat er een projectweek door in de week van 2 tot 5 mei 2017 voor alle leerlingen die school lopen in Lendelede. Meer info hierover volgt.

Bijzonder Wijs met Centen is een initiatief van Sociaal Thuis in samenwerking met het CLB en het CAW Midden West-Vlaanderen (Budget-in-zicht).

Voor meer info over het project Bijzonder Wijs met Centen kan je terecht bij de projectcoördinatoren Veerle Devos (veerle.devos@lendelede.be) of Dimitri Bouckeljoen (dimitri.bouckeljoen@lendelede.be) – 051 30 34 14

Aangemaakt op: 16/03/2017