Nieuws - meest recent

Op zondagnamiddag en –avond 17 februari 2019 voerde de politiezone Vlas op verschillende plaatsen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede gecombineerde alcohol- en snelheidscontroles uit. 

Alcoholcontroles

Locaties:

  • De Vlaskouter in Kuurne - Izegemsestraat in Lendelede - Condédreef in Kortrijk

Belangrijkste resultaten:

In de gemeenteraadszitting van 14 februari 2019 werden volgende reglementen goedgekeurd.

Oude merknamen Vlaamse netbedrijven verdwijnen uit het straatbeeld

Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk in een deel van Vlaanderen instonden voor onder meer de distributie van gas en elektriciteit, heten vanaf vandaag overal Fluvius. Zo heeft Vlaanderen nu echt één nutsbedrijf dat de meeste publieke nutsleidingen groepeert. De klant kan voortaan voor meer diensten bij éénzelfde bedrijf terecht.

 

Op 31 januari 2019 meldde zich bij de Politiezone Vlas opnieuw een slachtoffer van Phishing. Dat is een vorm van internetfraude door middel van valse mails, bedoeld om het slachtoffer financieel op te lichten.


De feiten

Het slachtoffer kreeg een valse mail, zogezegd van zijn bankinstelling, met de melding dat zijn kaart een upgrade moest krijgen. De betrokkene vulde zijn kaartnummer en gegevens via een link in op een website en gaf ook de gegevens door vanop zijn bankkaartlezer.

Nu 2019 reeds volop ingezet is, blikken we even terug op de cijfers van de Minder Mobielencentrale van vorig jaar en geven we jullie graag een zicht op deze mooie dienstverlening van het Sociaal Thuis.

 

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Schepenen als het vast bureau vanaf heden gepubliceerd op onze gemeentelijkse website.

Zie:

Besluitenlijst Schepencollege en Burgemeester

Besluitenlijst vast bureau en voorzitter vast bureau

 

Op donderdag 24 januari 2019 voerde de politiezone Vlas verkeerscontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede.  

Er werd gecontroleerd op volgende locaties:

  • Rijksweg in Lendelede
  • Vlaskouter in Kuurne
  • N50 in Kooigem
  • Oudenaardsesteenweg in Kortrijk

Belangrijkste resultaten

Vandaag kunnen de ophalingen van huishoudelijk afval niet doorgaan omwille van de slechte weersomstandigheden.

Grote invalswegen en de stads- of dorpskern kunnen misschien toegankelijk zijn maar de voetpaden liggen er glad en gevaarlijk vol sneeuw bij. En alle landelijke wegen zijn niet toegankelijk voor dergelijk zwaar vervoer waardoor de veiligheid van de ophalers in het gedrang komt!

Daarom heeft de ophaaldienst beslist de ophaalrondes van vandaag niet uit te voeren!