Captatieverbod - Politiebesluit 4 september 2019

Op 4 september 2019 werd beslist om het captatieverbod te behouden op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen.

Wegens de aanhoudende droogte, is het verboden om water te capteren uit:

  • de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen
  • alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen, behalve voor de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberghe en de Oostkustpolder.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het volledige politiebesluit kan je hieronder downloaden:

politiebesluit 04.09.2019

kaart captatieverbod 04.09.2019