College van Burgemeester en Schepenen 05.05.2021: geïntegreerd arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel

Gepubliceerd op Maandag 10 mei 2021

Bekendmaking besluit

Personeel

De beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 05.05.2021 betreffende goedkeuren geïntegreerd arbeidsreglement voor gemeente en OCMW-personeel wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 10 mei 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.