College van Burgemeester en Schepenen 11.12.2019: Geïntegreerd arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel

Gepubliceerd op Dinsdag 17 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-214

Personeel

De beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 11.12.2019 betreffende goedkeuren geïntegreerd arbeidsreglement voor gemeente en OCMW-personeel wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 17.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.