College van Burgemeester en Schepenen 20.10.2021: geïntegreerde rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel

Gepubliceerd op Woensdag 27 oktober 2021

Bekendmaking besluit

Personeel

De beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 20.10.2021 betreffende goedkeuren geïntegreerde rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW-personeel wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 27.10.21.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.