Controleacties op veiligheid van aanhangwagens in het verkeer

Heel wat inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede maken gebruik van een aanhangwagen die zij aan hun voertuig koppelen, bijvoorbeeld om te verhuizen of om tuin- of bouwafval naar het recyclagepark te brengen.

De verkeerspolitie van de PZ Vlas stelt tijdens algemene verkeerscontroles vaak vast dat niet alle aanhangwagens voldoen aan de verplichte technische eisen en dat ze vaak te zwaar of verkeerd geladen worden. Dit leidt tot onveilige verkeerssituaties: losgekomen lading die op het wegdek terecht komt, niet werkende knipper- of remlichten van de aanhangwagen waardoor het verkeer dat erachter rijdt niet weet welk manoeuvre er volgt, versleten banden of te weinig bandenspanning … Kortom, vaak te weinig aandacht voor de veiligheid van de aanhangwagen omdat hij maar af en toe gebruikt wordt.

“Daarom startte de PZ Vlas zaterdag 18 mei 2019 met verkeerveiligheidsacties die specifiek gericht zijn op het correct en veilig gebruik van een aanhangwagen. De controles hebben vooral een preventief en sensibiliserend karakter. Flagrante overtredingen die voor verkeersonveilige situatie kunnen zorgen, zullen natuurlijk wel geverbaliseerd worden.”

Politiezones ‘WVL4’ voeren gelijktijdig controleacties uit

Het onveilig gebruik van aanhangwagens komt natuurlijk niet enkel voor in de PZ Vlas. Vandaar dat de controles zaterdag ook gelijktijdig gebeurden in de andere politiezones van de  ‘WVL4-groep’ (Vlas, Riho, Polder en Westkust). De 4 politiezones werken ook voor verkeersacties heel nauw samen. Ze wisselen kennis, ervaring en resultaten uit over specifieke verkeersthema’s.

In de politiezone Vlas werd zaterdag 18 mei gecontroleerd in de omgeving van de recyclageparken in Kortrijk (Graaf Karel de Goedelaan), Kuurne en Lendelede.

 Belangrijkste vaststellingen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

 •  in totaal werden 134 voertuigen met aanhangwagen gecontroleerd
 • 72 aanhangwagens waren perfect in orde

 Er werden wel heel wat inbreuken vastgesteld. Afhankelijk van het type en de graad van overtreding kreeg de bestuurder een waarschuwing of een proces-verbaal. Daarbij gaf de verkeerspolitie ook telkens de nodige informatie en uitleg mee aan de bestuurders, want de actie had vooral een sensibiliserend en preventief karakter:

 • 2 aanhangwagens waren niet ingeschreven, 5 waren niet verzekerd, 5 waren niet gekeurd
 • 19 hadden geen of de verkeerde reproductie nummerplaat
 • 9 hadden geen noodkoppeling of de noodkoppeling was niet in gebruik
 • 2 hadden geen losbreekrem
 • 17 hadden niet goed werkende of niet-werkende verlichting
 • 3 hadden een lading dat niet goed of niet was vastgemaakt
 • 11 hadden geen chassisnummer of chassisplaatje
 • 1 aanhangwagen was overladen
 • 6 bestuurders droegen hun veiligheidsgordel niet
 • 1 bestuurder was niet handenvrij aan het bellen
 • 1 bestuurder had te veel gedronken
 • 1 bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen

 Aangezien er toch heel wat aanhangwagens niet in orde bleken te zijn, zal een dergelijke controleactie zeker herhaald worden.

 Veiligheidstips voor het gebruik van een aanhangwagen:

 • Correcte kogeldruk, dat is de maximale druk die verticaal mag worden uitgeoefend op de trekhaak (ideale kogeldruk = 50 kg) en verdeling lading: zorg voor een goede verdeling van je lading zodat je kogeldruk niet te hoog of te laag is.
 • Controleer de werking van je lichten en bevestig een reproductie van je nummerplaat op de aanhangwagen (aanhangwagen met MTM >750 kg: eigen nummerplaat).
 • Gebruik een hulpkoppeling of breekkabel.
 • Maak je lading goed vast met spanriemen of, wanneer dit niet lukt, met een net of een zeil.
 • Rijd zeker niet te snel en houd je aan het max. laadvermogen.
 • Zorg voor de juiste bandenspanning: bij een te lage bandenspanning heb je meer kans op slingeren, meer slijtage van de banden, meer kans op een klapband, minder grip op de weg, lastiger sturen, meer verbruik.
 • Controleer regelmatig de profieldiepte van je banden.
Aangemaakt op: 20/05/2019