De gemeentelijke schattingscommissie blijft actief

Gepubliceerd op Maandag 22 juni 2020

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken veroorzaakte al wat schade aan de (opkomende) teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers bij uitstek ter beschikking hebben voor het vaststellen van de schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie.

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'. Je kan slechts aanspraak maken op een tussenkomst als je voldoende areaal verzekerd hebt met een bredeweersverzekering. Het is echter een misverstand dat de schattingscommissie bij deze dood en begraven is.

Het nut van een officiële vaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie is nog altijd groot. De vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s voor forfaitaire bedrijven. Maar het is ook vereist als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij het niet kunnen voldoen aan leveringscontracten, het laten schrappen van percelen voor staalnames in het kader van de mestwetgeving of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als ramp. Enkel bij deze laatste situatie speelt nu ook het hebben van een bredeweersverzekering.

Heb je als landbouwer al aanzienlijke schade die visueel zichtbaar is? Doe dan de aanvraag om de schattingscommissie samen te roepen! Hiervoor kan een eerste vaststelling gebeuren. Een definitieve 2de  vaststelling gebeurt dan vlak voor de oogst. Op dat moment kan eventueel ook nog een eerste en enige vaststelling worden gedaan.

Wanneer je denkt een vaststelling nodig te hebben kan je hier het aanvraagformulier terugvinden.

Opgelet: om makkelijker te kunnen werken vraagt de gemeente vanaf nu ook gegevens uit de verzamelaanvraag.