De Mooimakers van Lendelede houden het hier proper. Jij toch ook?

 Door het plaatsen van grote banners met het opschrift “De mooimakers van Lendelede houden het hier proper. Jij toch ook?” hoopt de gemeente Lendelede dat de persoonlijke aanpak zal resulteren in minder zwerfvuil.

Men kan er niet naast kijken. Sinds woensdag 29 november staan her en der in de gemeente Lendelede grote banners met de slogan “De mooimakers van Lendelede houden het hier proper. Jij toch ook?”. Op de bijhorende foto staan drie arbeiders van de gemeente Lendelede (v.l.n.r. Geert Fonteyne, Johan Fonteyne en Michiel Veranneman). Dagelijks zetten zij zich in voor netheid van onze gemeente maar moeten vaststellen dat het resultaat van hun inspanningen slechts zeer kort zichtbaar is. Pas geledigde vuilnisbakken worden volgepropt met huisvuil. Net opgeruimde grachten worden volgegooid met blikjes en pet-flessen.

Om de inwoners en passanten duidelijk te maken dat wij het net houden en dat ook verwachten van hen is de gemeente een communicatiecampagne opgestart. Ook het effect van die communicatiecampagne zal gemeten worden. We hopen dat de persoonlijke aanpak zal resulteren in minder zwerfvuil.

De communicatiecampagne is een actie die voorkomt uit het coachingtraject dat de gemeente momenteel doorloopt met de Mooimakers. Dat traject houdt in een intensieve begeleiding en coaching van de medewerkers van Vlaanderen Mooi rond het lokaal zwerfvuil– en sluikstortbeleid. Vlaanderen Mooi voorziet ook de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.

Er is al heel wat gerealiseerd binnen de gemeente Lendelede. Alle vuilnisbakken werden geïnventariseerd. Daaropvolgend wordt er regelmatig geregistreerd wat er in en rond de vuilnisbak te vinden is. Met die gegevens kan er een vuilnisbakkenplan opgesteld worden. Momenteel is dat in afwerkingsfase en zullen de resultaten in 2018 worden meegedeeld.

Aangemaakt op: 01/12/2017