De veiligheidsmonitor: jouw mening telt!

Vanaf half maart kan je als inwoner van de politiezone Vlas een vragenlijst van de veiligheidsmonitor via de post ontvangen. De bevraging wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentebesturen.

Wat is de veiligheidsmonitor?

De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over volgende veiligheidsthema's:

  • onveiligheidsgevoel
  • buurtproblemen
  • preventie
  • slachtofferschap
  • het onveiligheidsgevoel
  • de kwaliteit van het politieoptreden

Waarom heb jij een vragenlijst ontvangen?

Als je een vragenlijst ontvangt, werd je toevallig geselecteerd via een steekproeftrekking. Deelnemen gebeurt volledig anoniem. Het terugsturen van de enquête is gratis, of je vult deze online in op www.veiligheidsmonitor.be.

Resultaten

De resultaten van de bevraging worden begin 2019 verwacht en zullen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Aangemaakt op: 19/03/2018