Enquête naar de arbeidskrachten

Een aantal huishoudens uit Lendelede werden door de federale overheid geselecteerd om deel te nemen aan een socio-economische enquête over de arbeidskrachten.

Het Belgisch statistiekbureau Statbel en Eurostat organiseren sinds 1983 de Enquête naar de arbeidskrachten bij 20.000 huishoudens. Deze enquête brengt voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. Er worden vragen gesteld over werk en werk zoeken, studies, werkloosheid en pensioen. De resultaten van de enquête laten toe om internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken.

De huishoudens in Lendelede werden op toevallige wijze uit het rijksregister geselecteerd. Ze worden per brief persoonlijk geïnformeerd en kunnen het bezoek krijgen van een enquêteur van Statbel. De enquêteurs beschikken over vier weken vanaf de aangeduide datum om hun enquêtes uit te voeren.

Geselecteerde huishoudens zijn verplicht deel te nemen aan de enquête (Koninklijk Besluit  van 10 januari 1999, gewijzigd door KB van 25 maart 2016). De resultaten zijn immers slechts betrouwbaar wanneer er voldoende huishoudens meewerken.

Meer info over de enquête, het doel en de authenticiteit ervan vind je hier.

Aangemaakt op: 09/04/2019