Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst!

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 loopt een openbaar onderzoek over de waterbeheerplanning in Vlaanderen.

Laat je mening horen over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

Wat is de waterbeleidsnota precies? De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via het digitale inspraakformulier of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Dien je je opmerkingen in via het inspraakformulier, dan ontvang je een persoonlijke code. Bewaar deze code. Met deze code kan je later nagaan op welke manier je advies of bezwaar verwerkt werd. Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Na afloop van het openbaar onderzoek maken wij de ontvangen opmerkingen over aan de CIW.

Meer informatie vind je op www.volvanwater.be

Aangemaakt op: 03/01/2019