Gemeente Lendelede krijgt een Europese subsidie voor de omgevingsaanleg van de site Vercamer.

Gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2022
logoverplicht

De gemeente Lendelede is al enkele jaren de herinrichting van de site Vercamer aan het voorbereiden. Het inrichtingsplan staat nu op punt: er werd een vergunning verleend voor de omgevingswerken en er is momenteel een prijsvraag lopende zodat er binnenkort een aannemer kan aangesteld worden.

Via het Herstelfonds geeft Europa subsidies voor het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland.  De aanleg, ontwikkeling en/of beheer van groene ontmoetingsplekken was één van de themagerichte oproepen. De herinrichting van de site Vercamer past perfect binnen die oproep, dus toen de oproep voor het Herstelfonds (2021) binnenkwam waagde de gemeente haar kans.

Deze maand keurde Vlaams Minister Zuhal Demir ons ingediende project goed, waardoor de gemeente € 49.987,67 subsidie zal ontvangen. Ook het Stadlandschap Leie en Schelde zal ons ondersteunen in de realisatie van de omgevingsaanleg.

De herinrichting van de site Vercamer, meer bepaald de omgevingsaanleg, zal dus gerealiseerd worden met de steun van Europa, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie West-Vlaanderen en het Stadlandschap Leie en Schelde.

Eenmaal er een aannemer is aangesteld zal de startdatum van de werken bepaald worden. De gemeente hoopt dat de werken kunnen starten in september.

Ondertussen werkt het gemeentebestuur verder aan de plannen voor het bouwen van een nieuw polyvalent gebouw. Het architectenbureau MAF dat hiervoor is aangesteld werkt momenteel een ontwerp uit.

Vercamer_subsidie