Gemeentelijke cijfers hinderpremie

Gepubliceerd op Donderdag 30 april 2020

Vlaams minister Hilde Crevits ondersteunt lokale handelaars via de hinderpremie en compensatiepremie. Op die manier krijgen ze in deze moeilijke tijdens een duwtje in de rug. Er zijn al ruim 116.000 corona hinderpremies aangevraagd in heel Vlaanderen en ruim 94.000 begunstigden hebben de premie al gekregen. Ongeveer 14.000 aanvragen werden afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Daarnaast kregen ook al bijna 71.000 begunstigden de dagpremie. In totaal werd zo al meer dan 572 miljoen euro aan premies uitbetaald.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Door de coronacrisis hebben enorm veel winkels en ondernemers hun deuren verplicht moeten sluiten. Dat was en is een harde noot om kraken, maar nodig gezien deze ongeziene gezondheidscrisis. Na de uitbraak van het virus hebben we beslist dat wie zijn of haar zaak verplicht moest sluiten recht heeft op een hinderpremie van 4000 euro. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen www.vlaio.be/coronahinderpremie-cijfers staat voortaan een overzicht van hoeveel zaken per gemeente een hinderpremie hebben aangevraagd en gekregen.”

De cijfers voor Lendelede:

  • Hinderpremie toegekend: 89
  • Hinderpremie uitbetaald: 78
  • Dagvergoeding uitbetaald: 65

Op de website www.vlaio.be/coronahinderpremie-cijfers kan je een handig en volledig overzicht vinden van het aantal aangevraagde en uitbetaalde premies per provincie en per gemeente. Voor de provincie West-Vlaanderen gaat het in totaal over 25.000 aanvragen en 21.000 uitbetaalde hinderpremies, een totaalbedrag van 84 miljoen euro. 

Steunmaatregelen uitgelegd

Voor veel bedrijven, zelfstandigen en ondernemingen is er een grote impact. Om hen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen door de coronacrisis, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende premies.

Corona hinderpremie

Je kan bij VLAIO een corona hinderpremie aanvragen sinds vrijdag 27 maart 2020 als je als ondernemer je fysieke locatie volledig moet sluiten door de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door een sluiting ontvangen een eenmalige premie van 4000 euro. Voor elke bijkomende sluitingsdag na 5 april 2020 ontvangt de onderneming een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. De handelszaken die sinds 18 april weer geopend zijn, hebben geen recht meer op dagpremies vanaf hun heropening. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Corona compensatiepremie

Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook zelfstandigen in bijberoep komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3000 euro. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er verschillende exploitatiezetels per onderneming zijn. Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nadere uitwerking van deze nieuwe corona compensatiepremie. Er wordt naar gestreefd om de digitale aanvraagmodule begin mei online te zetten. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie.

De compensatiepremie mag gecumuleerd worden met het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Praktische informatie over alle mogelijke steunmaatregelen kunt u nalezen op:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus