Gemeenteraad 17.12.2020: Vaststellen van het retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v. 1 januari 2021.

Gepubliceerd op donderdag 24 december 2020

Bekendmaking besluit

FINANCIEN

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 17.12.2020 betreffende Vaststellen van het retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v. 1 januari 2021 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 24 december 2020.

 

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.