Gemeenteraad 19.12.2019: Aanslagpercentage van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gepubliceerd op Maandag 30 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-215

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende vaststellen van een aanslagpercentage van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) voor de aanslagjaren 2020-2025 (8 %) wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.