Gemeenteraad 19.12.2019: Aanvullende premie voor het aanpassen of renoveren van woningen

Gepubliceerd op Maandag 30 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-232

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende vaststellen van het reglement tot toekenning van een aanvullende premie voor het aanpassen of renoveren van woningen gelegen op het grondgebied van Lendelede voor de periode 2020 – 2026 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.