Gemeenteraad 19.12.2019: Definitieve vaststelling meerjarenplan 2020-2025

Gepubliceerd op Maandag 30 december 2019

Publicatie BESLUIT

Definitieve vaststelling meerjarenplan

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende goedkeuren van het deel van het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel definitief vastgesteld. Dit wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.