Gemeenteraad 19.12.2019: Premie voor het vervangen van (water)verwarmingstoestellen en voor de verbetering van de elektrische installatie

Gepubliceerd op Maandag 30 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-233

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende vaststellen van het reglement voor een gemeentelijke premie voor het vervangen van (water)verwarmingstoestellen en voor de verbetering van de elektrische installatie voor de periode 2020 – 2026 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.