Gemeenteraad 19.12.2019: Retributie op de tussenkomsten van het gemeentepersoneel ten gevolge van schade of vervuiling of werken door derden aan het gemeentelijk patrimonium

Gepubliceerd op maandag 30 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-231

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende vaststellen van het retributiereglement betreffende de tussenkomsten van het gemeentepersoneel ten gevolge van schade of vervuiling of werken voor derden aan het gemeentelijke patrimonium voor de periode 2020-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.