Gemeenteraad 19.12.2019: Retributie op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Gepubliceerd op Maandag 30 december 2019

Bekendmaking BESLUIT

Nummer 2019-229

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 19.12.2019 betreffende vaststellen van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen m.i.v. 1 januari 2020 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30.12.2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.